El projecte de remodelació del Mercat de Sant Martí preveu, en primer lloc, la millora de l’accessibilitat al mercat des dels carrers de Puigcerdà i Andrade, amb la construcció de noves rampes d’accés. També es farà l’ampliació dels paraments de vidre a l’entrada principal, per tal de facilitar l’entrada de llum a l’interior del mercat.

D’una banda es preveu tancar, endreçar i ampliar els espais de càrrega i descarrega i brossa a la part del carrer de Gelida, i el cobriment de la maquinària de la coberta per reduir l’impacte visual als veïns del mercat.
Finalment, es construirà una nova façana per millorar l’estètica exterior i procurar que l’edifici adopti una imatge més atractiva i moderna.

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ha adjudicat les obres a l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SAU, per un import de 430.867 euros. D’altra banda, la gestió d’un lloc de venda en règim d’autoservei al mateix mercat ha estat adjudicada a l’empresa Activitats Organitzatives SL per 13.000 euros.