A partir del 6 de novembre es posa en marxa un nou sistema que permet tramitar a través d’Internet els permisos d’ocupació de l’espai públic. S’hi inclouen els d’ocupació de via pública per a bastides, grues o mudances, així com també per a la reserva d’estacionament de vehicles o altres elements de treball.

La gestió es pot fer a través del portal Bcn.cat/tramits, i d’una banda evita desplaçaments i de l’altra garanteix la confidencialitat de les dades, ja que permet incorporar l’ús del certificat digital per fer tots els tràmits. La gestió es pot fer amb el certificat digital de persona jurídica i el de persona vinculada a l’empresa. El portal disposa d’una secció per resoldre dubtes i incidències.