FERNANDO DE ROSA, vicepresident del CGPJ "Constatamos efectivamente que existe una problemática social en materia de desahucios. Por tanto sí que creemos que debería haber una reforma de la legislación hipotecaria que venga a solucionar estos problemas."

El Consell General del Poder Judicial, reunit a Barcelona en la XXII edició de les Jornades de Jutges Degans d’Espanya, debat sobre les execucions hipotecàries, entre altres temes. Amb referència a aquest tema, el vicepresident del CGPJ ha dit en la jornada inaugural que seria necessària una reforma de la llei hipotecària perquè existeix una “problemàtica social”. També ha dit que la legislació “no pot ser substituïda per les iniciatives particulars” dels jutges. També ha explicat que després de debatre sobre aquest tema es presentaran les propostes pertinents. Les conclusions s’entregaran al Ministeri de Justícia, al Congrés i al Senat.