El Jutjat de Primera Instància número 5 de Barcelona ha dictat una providència en la qual sol·licita la suspensió del desnonament del Gimnàs Social Sant Pau, previst per a dimecres, 20 de gener. La data de la decisió judicial, divendres, 15 de gener, coincideix amb el dia que la propietat i l’Ajuntament van arribar a un acord per suspendre el desnonament.

Deixar sense servei un gran nombre de persones en temps de covid-19

La resolució respon a l’escrit del Gimnàs Social Sant Pau al marge de l’acord assolit, i argumenta la seva posició donada la situació de pandèmia de coronavirus. En el text, el jutjat de primera instància esgrimeix que “el desnonament suposaria deixar sense servei de dutxa, roba i dispensació de menjars un gran nombre de persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social”.

A banda, el jutge també exposa que aquestes persones no tenen una altra alternativa de cara a la seva “higiene i suport” i, per últim, assegura que no “consta acreditat que l’arrendador es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica”.

Al gimnàs respiren més tranquils

La resolució ha estat molt ben rebuda al Gimnàs Social Sant Pau. Ernest Morera, al capdavant del projecte, ha afirmat que és una molt bona notícia que el jutjat atorgui un valor social a l’entitat. Amb tot, Morera assegura que no deixa de ser “una pilotada endavant” i que cal una solució definitiva.

L’Ajuntament té 10 dies per informar sobre el gimnàs

El jutjat assegura haver informat Serveis Socials de l’Ajuntament sobre la suspensió del desnonament i insta el consistori de forma urgent i en el termini de 10 dies a informar-lo sobre diferents extrems. Primerament, sobre la situació del local gestionat per la cooperativa Gimnàs Social Sant Pau. En segon lloc, haurà de concretar els serveis que s’hi presten i, per últim, haurà d’indicar la previsió d’un local nou on es puguin prestar aquests serveis.

El Gimnàs Social Sant Pau confia a evitar “in extremis” el desnonament

En la part final de la providència, el jutjat recorda que contra la seva resolució hi cap un recurs de reposició davant del mateix òrgan.