La Xarxa d’Oficines d’Habitatges ha atès durant el 2011 un total de 167.656 atencions presencials d’informació i 5.039 assessoraments legals sobre temes d’habitatge. Aquest servei ofereix suport legal en casos d’infrahabitatge, sobreocupació i assetjament immobiliari, així com també sobre les emergències socials les quals han augmentat un 7%, respecte al 2010. Els expedients d’emergència social són aquells casos de pèrdua de l’habitatge habitual a causa de la vulnerabilitat econòmica del propietari. L’Ajuntament de Barcelona va crear el 2009 la mesa de valoració per adjudicació d’habitatges per emergència social i fins ara ha adjudicat un total de 367 habitatges.