MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de Barcelona "Nosaltres creiem que s'infringeix i que es vulnera l'Estatut de Catalunya perquè diu que no es pot deixar cap família sense protecció. Vol dir que a aquestes persones, se les haurà d'ajudar. I si ho ha d'acabar fent l'Ajuntament doncs hauran de crear una partida especial per poder cobrir això, però en principi és una ajuda que ha de donar la comunitat autònoma i per tant en el nostre cas el govern de Catalunya."

La síndica ha enviat una nota als mitjans de comunicació per recordar que la situació econòmica de motes persones és crítica, i que l’Administració municipal potser no podrà donar sempre resposta a aquestes demandes. La defensora considera que la Generalitat incompleix l’Estatut en suprimir la prestació a les persones “excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s’hi i que no disposen de mitjans de subsistència.

Des del mes d’agost, un important grup de treballadors municipals i institucions de la ciutat han fet arribar a la síndica el seu malestar i la seva disconformitat amb la situació creada arran dels canvis introduïts per al cobrament del conegut com a PIRMI. Aquest fet i l’entrada en vigor del nou reglament de l’RMI van motivar a l’agost l’obertura d’aquesta actuació d’ofici per conèixer, analitzar i valorar les repercussions del decret en l’atenció bàsica dels serveis socials municipals.