Els joves barcelonins d’entre 17 i 19 anys utilitzen menys el preservatiu en les relacions sexuals, segons una investigació de l’Agència de Salut Pública i la Universitat Pompeu Fabra. L’estudi posa de manifest la necessitat que hi hagi més programes d’educació sexual i afectiva als centres educatius de la ciutat.

El preservatiu va de baixa

Entre 2004 i 2012, l’ús del preservatiu ha baixat un 20 % entre els nois de classes desafavorides (del 91 al 69 %) i només un 4 % entre els joves de famílies amb un nivell adquisitiu alt (del 86 al 82 %). Glòria Pérez, membre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i professora associada a la Universitat Pompeu Fabra, atribueix aquesta diferència a diversos factors, com la manca d’informació, l’entorn social i familiar i el cost del preservatiu.

L’estudi, publicat al ‘Journal of Urban Health’, també registra una tendència a la baixa en les noies (al voltant d’un 9 %) i destaca que utilitzen menys el preservatiu que els nois. El 2012 només un 64,7 % de les joves entrevistades en va utilitzar en la seva darrera relació sexual, respecte al 76,2 % dels nois.

Globalment, l’ús del preservatiu ha baixat 12 punts en els darrers vuit anys i ha caigut del 80,5 al 68,3 % entre els joves de Barcelona.

Més educació sexual

L’estudi apunta que aquests resultats podrien explicar-se pel canvi en l’ús dels mètodes anticonceptius. És a dir, els joves utilitzen més la píndola anticonceptiva i l’anomenat coit interromput, en lloc de preservatius, segons destaca Pérez.

A més, la investigació posa sobre la taula que cal fer més cursos d’educació sexual a les escoles -i començar-los abans, a partir dels vuit anys- i augmentar els programes d’educació emocional i afectiva en les relacions sexuals.

Les dades s’han obtingut de les enquestes FRESC, fetes els anys 2004, 2008 i 2012 a les escoles de la capital catalana.