Foto dona treballant
Foto: ACN

(ACN) La crisi del coronavirus ha augmentat la bretxa salarial i ha penalitzat el creixement de la dona en el mercat laboral. Així ho ha assegurat Mar Gaya, directora de la consultoria Igualando, que atribueix aquest fenomen a la gestió del teletreball durant el confiament, l‘impacte de la pandèmia en sectors com l’hostaleria o l’augment de la reducció de jornada per part de les dones.

A Catalunya, la diferència de sou entre homes i dones és del 22,2 % i afecta especialment el sector de serveis. En el dia internacional de la igualtat salarial, que es celebra aquest 18 de setembre, diverses expertes proposen mesures per revertir aquesta situació, com incrementar la presència de dones en els llocs de direcció o impulsar polítiques actives per augmentar la corresponsabilitat en les feines de cures.

La bretxa salarial, el “reflex” de les desigualtats laborals

L’experta considera que les causants principals de la bretxa salarial són la “segregació vertical”, és a dir, l’escassa presència de dones en els llocs de responsabilitat, i la “segregació horitzontal”, que afecta la distribució desigual dels homes i dones entre els diferents sectors. “Les feines més feminitzades gaudeixen de menys prestigi i això comporta una retribució menor”, ha explicat Gaya. Afegeix que la manca de corresponsabilitat entre els homes i dones respecte a les tasques de cura també contribueix a la desigualtat.

Teletreball

Les dones d’entre 35 i 45 anys, les més perjudicades

Les diferències salarials són encara més elevades en la franja d’edat entre els 35 i 45 anys. Així ho afirma la investigadora de la UPF – BSM, Erola Palau, que explica aquest fenomen per l’impacte d’una vessant tant professional com personal. “A partir de la trentena, els empleats comencen a ocupar càrrecs de responsabilitat, i les dones tenen més dificultats per accedir-hi. En l’àmbit personal, aquesta etapa pot coincidir amb la maternitat”, ha explicat.