L’aluminosi, la reacció que la humitat i les altes temperatures causen en un tipus de formigó fet amb ciment aluminós i que pot provocar afectacions importants en les biguetes dels edificis, sona a problema del passat. Però res més lluny de la realitat.

Milers d’edificis construïts amb aquest tipus de ciment entre els anys 60 i 70 estan repartits arreu de Barcelona, i sense el manteniment adequat podrien acabar afectats d’aluminosi.

L’arquitecte Ramon Muñoz explica que la clau per evitar que el ciment aluminós acabi desenvolupant aluminosi és un bon manteniment de l’edifici. Primer de tot, els propietaris han de saber si els forjats estan revestits d’aquest tipus de ciment. I si és així cal actuar amb conseqüència.

“El ciment aluminós s’ha fet servir a tot arreu. N’hi ha a tots els barris de Barcelona. S’ha d’evitar que la humitat rovelli el forjat”.

Ramon Muñoz

El gran enemic del ciment aluminós és la humitat. Per tant, s’ha de tractar tan bon punt apareix. Si acaba afectant una bigueta el ciment, que en general és molt dur, esdevindrà porosa i l’aigua en podria rovellar els ferros interiors, que són els que aguanten el pes de l’estructura.

La pobresa, el gran diferencial

Mantenir un edifici per evitar-ne les humitats és costós i si el ciment aluminós acaba desenvolupant aluminosi la rehabilitació pot costar desenes de milers d’euros. És per això que els problemes estructurals derivats d’aquesta patologia solen sorgir en àrees empobrides, on els propietaris deixen passar el temps sense arreglar les humitats.

De fet, a barris com el del Besòs ja hi ha edificis que han desenvolupat aquesta afectació. Molts veïns viuen entre puntals.

Com se sap si un habitatge té aluminosi?

Hi ha empreses d’arquitectes que duen a terme tests per saber si un edifici té aluminosi o no. S’extreu una mostra d’una bigueta i s’hi tira fenolftaleïna, un producte que reacciona amb l’acidesa. Si el ciment es torna rosa és bona senyal: la humitat no l’ha afectat.

Proves com aquesta es fan sovint en les operacions de compravenda d’habitatges. Els clients volen assegurar-se que l’immoble està en bon estat. Marta Anguita, arquitecta de l’empresa AR Arquitectura Legal, subratlla: que tingui ciment aluminós no és sinònim que l’edifici estigui malalt.

“La gent quan sent ciment aluminós ja s’espanta, però no vol dir necessàriament que l’edifici estigui malalt. Tot depèn de l’estat de manteniment de l’habitatge”

Marta Anguita