Els pacients amb càncer hauran d’estar informats en tot moment del seu diagnòstic, del tractament a seguir i dels beneficis esperats de forma rigorosa, entenedora i esperançadora sense crear falses expectatives. Més tenint en compte que aquests malalts són especialment vulnerables. És un dels punts inclosos en el document  que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha elaborat adreçat als professionals per un augment de la mala praxi entre els metges. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona ha afirmat que ”l’oferiment per part d’un metge de tractaments no validats científicament o sense eficàcia clínica per part d’un metge és mala praxis i pot comportar sancions i inhabilitacions”. En aquest sentit ha dit que ja s’ha inhabilitat un professional, un altra persona que  no és metge i hi ha oberts cinc expedients.

El document, consensuat amb la Societat Catalano-Balear d’Oncologia i la de Cures Pal·liatives, també destaca que qualsevol tractament no convencional ha de tenir un caràcter de complementarietat del tractament fonamental i, per tant, han d’anar d’acord amb els tractaments que s’estiguin fent.  A la roda de premsa de la presentació del text s’ha parlat d’homeopatia o de musicoteràpia, per exemple, però sempre integrades en el tractament mèdic principal.

Des del Col·legi de Metges s’alerta que aquestes teràpies alternatives i pseudociències sense evidència científica de la seva eficàcia suposen el risc de generar falses expectatives en el pacient oncològic i que aquest abandoni el tractament amb què es podria curar. Padrós ha afegit  que “aquestes teràpies aparentment innocues poden provocar interferències amb el tractament principal”. També ha alertat  que qualsevol metge que  observi mala praxi té l’obligació de comunicar-ho al Col·legi de Metges i que qualsevol professional que no compleixi les indicacions del document presentat podrà causar infracció greu i podrà ser inhabilitat.