En Ramón té 28 anys i en fa més de quatre que treballa a Esclatec. Un centre especial de treball que es dedica sobretot a l'electrònica i a la mecànica. RAMÓN RUBIO "Estic fent una caixa per a una empresa que va al motor d'una nevera." En aquest centre, hi ha 14 nois d'entre 28 i 42 anys amb paràlisi cerebral i discapacitats greus. Una barrera que no es nota a l'hora de treballar. L'empresa ha comprat maquinària adaptada per facilitar-los la feina. CHARO LAMBEA, monitora d'Esclatec "Fem feina d'un treball molt fi. Utilitzem moltes adaptacions i fem fàcils els treballs que són complicats. Nosaltres els fem guies amb colors, fotos..." El centre rep encàrrecs de diferents empreses, sobretot privades. Tot i això, també s'aventuren a dissenyar productes com carrets de la compra o comunicadors que puguin fer servir en el dia a dia. CHARO LAMBEA, monitora d'Esclatec "El fet de treballar amb discapacitats veus les necessitats i des d'aquí és més fàcil poder crear un producte per veure les necessitats que tenen." Ja sigui via encàrrec o producció pròpia, Esclatec s'ha convertit en uns dels centres més destacables per a la reinserció laboral d'aquest col·lectiu. XAVIER CABALLERO, director d'Esclatec "Nosaltres com a emprenedors socials i com a empresa diguem que tenim més dificultats per trobar finançaments adients i tirar endavant els nostres projectes. El nostre sector pateix molt la crisi. Programes com el que presenta avui La Caixa són molt importants per tirar endavant amb el finançament adient."

Aquest dimecres s’obre el període d’inscripció per als emprenedors que s’hi vulguin presentar. En total, s’escolliran uns 25 projectes i se’ls dotarà d’una inversió inicial de fins a 25.000 euros, per tal que puguin crear un negoci solidari, d’una manera rendible i sostinguda en el temps. A més del suport econòmic, els emprenedors socials seleccionats rebran formació i acompanyament durant un any. Un cop passats cinc anys, les empreses que generin beneficis hauran de retornar un 5% dels guanys generats, perquè es puguin continuar finançant nous projectes d’emprenedoria social.