Haver estat un bon conductor durant el 2011 tindrà beneficis. Els residents que aquest any NO hagin acumulat cap multa al cotxe tindran l'àrea verda gratuïta el 2012. El govern municipal preveu que aquesta mesura beneficiarà un 70% dels 256.000 usuaris que ara tenen distintiu. Amb tot això, es calcula que l'Ajuntament deixarà d'ingressar uns 600.000 euros, quantitat que es vol compensar amb l'augment de l'àrea verda i blava per a la resta de conductors. De mitjana, l'increment serà del 3%. És el mateix augment que s'aplicarà a l'Impost de Béns Immobles, l'IBI, que pujarà d'acord amb l'IPC. Un increment similar tindrà l'Impost sobre Construccions i Obres. En canvi, les plusvàlues i l'impost sobre vehicles es mantindran igual. Pel que fa a les taxes, la grua municipal i el dipòsit s'incrementen un 1,5%. La que més s'apujarà és la taxa per incineració, un 7%. El govern ho justifica per cobrir la despesa d'un nou forn crematori d'alta tecnologia. Per contra, les taxes per vetlladors, guals, clavegueram i quioscos, es congelaran. El govern també ha previst bonificacions per a la reactivació econòmica. Les empreses que incrementin un 10% o més la plantilla amb contractes indefinits s'enduran una rebaixa del 20% en l'IAE. Els negocis que facin obres que impliquin generar ocupació o una nova activitat, tindran una bonificació del 30% en l'impost de construccions. I una tercera: el cost per traspassar una parada de mercat de pares a fills o entre cònjuges es reduirà a la meitat. SÒNIA RECASENS, tinenta d'alcalde d'Economia "Per una banda, rigor en la gestió dels diners públics. Per altra banda, mesures que impulsin la reactivació econòmica amb bonificacions i mesures que impulsaran l'activitat econòmica. I compliment també de compromisos que l'alcalde Trias havia assumit amb els ciutadans de Barcelona."

Vilà interpreta com una laxitud la disminució considerable d’expedients d’inspecció durant la primera meitat de l’any. La defensora dels barcelonins creu que les ordenances són molt disperses i que cal tendir a una legislació única i clara al conjunt de la ciutat.

Segons la síndica, els incompliments de les ordenances de terrasses estan força estesos a tota la ciutat i cita Ciutat Vella i l’Eixample com a districtes on, segons Vilà, hi ha desenes de vetlladors que no s’ajusten a la normativa.

 

L’informe de l’Ajuntament

El consistori ha fet arribar un informe a la síndica en què reconeix que en alguns indrets es produeixen incompliments, però que les infraccions es controlen i es corregeixen. Vilà, però, creu que no és així i que moltes de les faltes detectades persisteixen en el temps. La síndica demana al consistori que acceleri la posada en marxa d’una nova normativa general de terrasses pel conjunt de la ciutat.