Segons el coordinador de Coop57, Ramon Pasqual, la guerra de l’Iraq ja va marcar un primer punt d’inflexió quan els ciutadans es van preguntar si els seus estalvis servien per finançar el conflicte. A partir d’aquí, explica que el moviment del 15-M ha tornat a generar dubtes, que s’han traduït en accions concretes, com ara confiar en alternatives més ètiques.

Coop57 té com a principis bàsics la coherència, la transparència, la participació i la solidaritat. Té sucursals a Galícia, l’Aragó, Andalusia i Madrid i forma part del projecte Fiare.