Amb el conveni de col·laboració i cooperació signat aquest matí, els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona podran accedir al servei d’urgència i d’emergència social del CUESB. El document garanteix l’atenció immediata als ciutadans de tots aquells municipis que es vulguin adherir al servei, que fins ara només atenia els casos de Barcelona. L’ampliació territorial del servei arriba després de l’èxit d’una prova pilot que es va fer al Besòs ara fa dos anys.

El Centre d’Urgències i Emergències Social, que durant l’últim any ha atès 20.616 persones, destinarà 75 professionals, recursos tècnics i material per atendre el municipis adjacents a la ciutat. Per la seva banda, els ajuntaments de cada localitat hauran d’habilitar les places de pensió i residencials necessàries per atendre les persones afectades. Cada municipi transferirà el cost del servei a l’AMB, i, posteriorment, aquest el farà arribar a l’Ajuntament de Barcelona.

Entre les funcions del CUESB, hi ha l’atenció d’urgències socials, que es fa fora de l’horari normal d’atenció dels serveis socials. També s’atendran les emergències socials durant les 24 hores els 365 dies de l’any. En aquesta línia, el centre també oferirà assessorament i orientació als professionals del servei.