El gener de 2014, el Departament de Salut va implantar la vacuna de la tos ferina en dones embarassades. S’administrava entre les 27 i les 36 setmanes de gestació i cobreix el nadó en els dos primers mesos de vida, quan el seu sistema immunològic no està madur i la vacuna sistemàtica encara no s’ha administrat. A través de la placenta la mare traspassa els anticossos i es poden evitar contagis que podrien acabar amb ingressos hospitalaris.

Després d’un any d’implantació, més de la meitat de les dones embarassades -39.000 en total-, van decidir posar-se la vacuna i els resultats, segons Salut Pública, han estat bons, ja que dels 99 casos que es donaven se n’han registrat només 77, cosa que suposa una disminució del 25%. El secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha destacat que arribar a la meitat de les dones embarassades, el primer any, és important, ja que només pot funcionar el boca-orella amb el metge i que suposa una ”punxada més”. Mateu assegura que estan ”satisfets” amb la mesura perquè controla una malaltia ‘‘terriblement infecciosa” que ha anat en augment els darrers anys.

Les dades s’han donat a conèixer durant una jornada de l’Associació Espanyola de Vacunologia. Es calcula que a Catalunya les vacunacions sistemàtiques han permès estalviar més de 900.000 casos de malaltia en 20 anys. Al país s‘administren més de tres milions de dosis cada any a més d’1,5 milions de persones.