Els administratius del CAP Ramon Turró visiten des d’ara a domicili. D’aquesta manera, aquelles persones que no poden desplaçar-se al CAP poden fer els tràmits necessaris sense la necessitat d’un tercer. Fins ara l’atenció domiciliària es limitava als professionals d’infermeria i medicina però els administratius d’aquest centre d’atenció primària de Diagonal Mar i el Front Marítim han començat a ajudar en aspectes com la planificació de visites a un 20 % dels pacients domiciliaris. L’objectiu és millorar l’accés al sistema sanitari de persones que per la seva edat, malaltia o limitació física no es poden moure del lloc de residència.

El CAP Ramon Turró, premiat per la iniciativa

El projecte ha rebut el premi a la millor comunicació en l’apartat de ciutadania durant la Jornada d’Administratius Sanitaris de l’Institut Català de la Salut d’entre més de 600 projectes presentats per administratius de diferents entitats sanitàries de Catalunya. De fet, han programat una sèrie de sessions informatives en centres cívics i residències de l’entorn per presentar el nou servei d’atenció domiciliària a càrrec dels administratius del CAP Ramon Turró.

El servei funciona des del setembre del 2019

Des del mes de setembre, 75 pacients domiciliaris es beneficien del nou servei d’atenció a domicili per part dels administratius del centre. Fins ara oferien atenció mèdica o d’infermeria a casa per a persones amb problemes de mobilitat però no cobrien aspectes com, per exemple, la gestió de visites. La inclusió de pacients en el servei arriba per derivació dels professionals assistencials, per detecció de la necessitat per part dels administratius sanitaris o per la sol·licitud directa de la persona interessada o del seu entorn familiar.