L’augment de la mortalitat vinculada a la contaminació de l’aire o la presència de malalties transmeses per mosquits que fins fa uns anys no tenien presència a Catalunya són alguns dels efectes palpables del canvi climàtic en la salut de les persones. Per fer-hi front, el Departament de Salut vol dissenyar una estratègia preventiva que permeti minimitzar-ne els efectes.

Per això ha creat el Programa de resposta de Salut Pública front l’emergència climàtica que han presentat aquest dimecres la consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Els primers passos que vol implementar aquest programa són contactar amb els diferents actors que ja estudien l’efecte del canvi climàtic en la salut i crear un grup per coordinar-los, impulsar la creació d’un comitè científic i posar en marxa un web que serveixi d’eina d’informació i formació per a professionals i ciutadania. L’objectiu és poder avaluar els riscos anticipadament i prendre mesures per minimitzar-los a través de la promoció de polítiques públiques.

Com afecta el canvi climàtic a Catalunya

Els efectes del canvi climàtic a Catalunya es tradueixen principalment en un augment de les temperatures, inundacions, incendis, períodes de sequera i l’increment del pol·len. També han augmentat els casos de malalties transmeses per mosquits: el 2019 es van registrar 139 casos de dengue importat i un d’autòcton –el primer s’havia detectat el 2018 –  i quatre infeccions de la febre del Zika.

La pol·lució atmosfèrica per ozó i per partícules a l’aire és un altre dels elements del canvi climàtic que preocupen el Departament de Salut. A Barcelona, durant el 2019, es calcula que hi van haver 350 morts prematures relacionades amb l’excés de partícules en l’aire.