L’any 1988 van néixer a Barcelona 125 bessons. Aquesta xifra és un 0,88 % del total de naixements d’aquell any. 30 anys després, el 2018, el nombre d’embarassos múltiples va pujar fins a 263 (260 bessons i tres trigèmins). Es tracta d’un 2,01 % del total, més del doble que el 1988. Aquest augment va molt lligat a l’endarreriment dels embarassos i als tractaments de reproducció assistida. Són dades recollides a l’estadística de naixements del 2018 publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Les xifres globals també reflecteixen aquest augment. Si del 1988 al 2002 hi va haver 2.762 embarassos múltiples, del 2003 al 2018 la xifra va augmentar fins a 5.127. En canvi, el que no ha crescut és el nombre de parts de tres nadons o més. En els primers 15 anys d’aquesta franja (1988-2002) hi va haver 118 trigèmins i tres quadrigèmins i, des del 2003, hi ha hagut 78 trigèmins i cap quadrigemin. L’últim cas de quadrigèmins a Barcelona va ser l’any 1997, fa 22 anys.

Com més edat té la mare, més embarassos múltiples

Un altre dels canvis destacats en aquest temps és l’edat de la mare. Actualment, els embarassos múltiples creixen significativament a partir dels 31 anys i s’allarguen fins als gairebé 50. De fet, el 2018 hi va haver dos naixements de bessons en dones de més de 50 anys. A més, si el percentatge de bessons del total de naixements anual és d’un 2 %, en mares de 48 anys puja fins al 30 % i en mares de més de 50 anys, fins a un 15 % .

Si ho mirem per franges d’edat veiem com, el 2018, els embarassos múltiples de mares d’entre 32 i 42 anys suposen el 69,2 % de tots els bessons que van néixer aquell any, molt lluny del 25,6 % del 1988. Les xifres, però, s’inverteixen si ho comparem amb els dels 21 als 31 anys. En aquesta franja, el 2018 van néixer un 18,25 % de tots els bessons mentre que, fa 30 anys, eren un 72 %.

L’edat d’embaràs es retarda una mitjana de 10 anys

Dels 13.106 naixements del 2018, en un 65 % dels casos van ser de mares d’entre 32 i 42 anys, un percentatge molt superior a la mateixa franja del 1988, que va ser d’un 27,2 %. En el cas de la franja dels 21 als 31 anys, si el 2018 hi va haver 3.911 naixements (un 29,8 %), el 1988 van ser 9.508 (un 67,3 %).