Estació de Sants

Adif AV ha adjudicat la redacció dels projectes d’ampliació de l’estació de Barcelona Sants per un import superior als 3,8 milions d’euros. El projecte vol ampliar les instal·lacions per fer front a la demanda actual i la futura amb els nous tràfics ferroviaris. Una de les novetats serà la nova sala d’embarcament de l’alta velocitat fent-la créixer per la banda de la plaça dels Països Catalans.

18 mesos per executar el projecte de redacció

Els treballs de consultoria s’han adjudicat a una UTE formada per Sener Ingenieria i Sistemas, RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes i Fhecor Ingenieros Consultores per un termini de 18 mesos d’execució.

El projecte ha de fer propostes sobre la recuperació de l’espai públic de l’entorn, un cop s’hagi reduït el trànsit. Alhora també ha de plantejar un estudi sobre la disposició de les façanes de l’estació per desenvolupar una imatge renovada de l’equipament.