Mossos a Collserola fent controls

La Trisindical, formada pels sindicats CATME, SPC i SME dels Mossos d’Esquadra, ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social per la manca d’equips de protecció per als agents contra el coronavirus. Així ho han confirmat a través de les xarxes socials.

Segons aquests tres sindicats, hi ha agents que desenvolupen la seva tasca “en primera línia” i “en contacte amb el ciutadà” sense els “equips individuals de protecció bàsics”, el que consideren que “incompleix la Llei de prevenció de riscos laborals, i altres normes d’aplicació envers la protecció de la salut, la seguretat i la higiene”. En la denúncia que van presentar aquest dilluns, també apunten que “no s’han facilitat prou vestits especials de protecció biològica, ni mascaretes a tothom, ni tan sols les més bàsiques”. Afegeixen, a més, que algunes de les mascaretes estan “caducades”. Segons els responsables sindicals tampoc no s’han facilitat suficients guants de protecció ni ulleres, ni desinfectants.

Falta de neteja als vehicles i instal·lacions policials

Una altra de les mancances de seguretat que denuncien els sindicats és que els vehicles policials que han de fer servir els agents no s’estan netejant ni desinfectant, “tot i que són llocs de risc elevat de contagi i propagació del virus mortal”, afegeixen. Una neteja, asseguren que tampoc no s’està fent a les comissaries ni a les zones comunes de les dependències policials.

Per tot plegat consideren que treballar en aquestes condicions “comporta un risc greu i imminent per a la vida o la salut” dels agents. Finalment, a la denúncia, acusen el Departament d’Interior de no complir amb el protocol que s’havia establert per protegir els policies que aquests dies han de treballar per la crisi del coronavirus.