La Generalitat ha reubicat a la Casa del Mar 21 persones amb discapacitat i símptomes d’haver contret el coronavirus.  En aquest equipament, 10 professionals de l’àmbit social i personal sanitari del CUAP els faran un seguiment.

Posar fre a la covid-19 entre les persones discapacitades

L’objectiu que es persegueix amb la reubicació és treure les persones amb simptomatologia d’aquelles residències amb menys possibilitats d’aïllament per tal de reallotjar-les en altres espais. D’aquesta manera, s’aconsegueix, d’una banda, millorar l’atenció sanitària i, de l’altra, evitar el possible contagi d’altres persones residents, tenint en compte, a més, que les persones amb discapacitat són un col·lectiu especialment vulnerable. 

Així, als centres residencials hi haurà més espai per fer correctament l’aïllament, quan sigui necessari. El Departament de Benestar i Família espera poder reubicar més persones amb simptomatologia del coronavirus que viuen en centres residencials en altres espais i també territoris.