La retirada dels blocs de formigó i pilones grogues provisionals de les terrasses instal·lades per la pandèmia a l’Eixample s’ha completat en treure les últimes 25 que encara quedaven en calçada. Ho ha fet el districte en una actuació que s’emmarca en el Pla endreça.

La retirada dels bloc de formigó s’ha pogut fer un cop resolts els recursos

Aquestes últimes 25 terrasses que encara quedaven de l’ampliació que es va fer per la pandèmia, eren casos en què s’havien presentat recursos. Segons informa l’Ajuntament, un cop han estat resolts i notificats, han completat l’actuació de retirada que va començar la primavera passada. Actualment, segons confirma el regidor de l’Eixample, Jordi Valls, les terrasses que queden estan legalitzades i en procés de control i inspecció normal per part del districte.

Un cop retirats els blocs de formigó, s’ha repintat la calçada

Les terrasses retirades estaven en diversos emplaçaments del districte, com els carrers del Rosselló, Bailèn, Floridablanca, Provença, Sepúlveda, Trafalgar, Enric Granados, Sardenya i Provença i les avingudes Mistral i Paral·lel. L’Eixample és el districte que acumula més terrasses de la ciutat, amb zones especialment sensibles i qualificades de tensionades, com és el cas del carrer d’Enric Granados.

Només queden dues terrasses per retirar a tot Barcelona

En aquests moments, i un cop retirades les de l’Eixample, només queden dues terrasses amb blocs de formigó del tipus New Jersey a tota la ciutat pendents de retirar: una a Nou Barris i l’altra a Sant Martí. Aquestes encara estan pendents de resolució de recursos, però està previst eliminar-les definitivament a principis d’any.

En total, a tota la ciutat s’han retirat uns 3.000 blocs de formigó de les 1.550 terrasses provisionals en calçada que es van instal·lar per la pandèmia. Altres terrasses, en canvi, s’han consolidat. A l’Eixample s’han autoritzat 346 terrasses en calçada, mentre que se n’han denegat 622. Ara mateix, l’Eixample disposa de 2.277 terrasses.