El “racisme policial” ha estat la primera causa de denúncia el 2022 al Servei d’Atenció i Denúncia — SAiD— de SOS Racisme. Així ho assenyala l’entitat en l’informe anual Invisibles: l’estat del racisme a Catalunya, en què destaca que el 22 % dels casos nous que han atès eren per denunciar abusos i agressions dels cossos de seguretat pública. En total, durant el 2022 han identificat 69 situacions de racisme que s’emmarquen dins d’aquesta tipologia.

D’aquestes, però finalment només n’han assumit 24. La resta — 45 casos no s’han pogut denunciar. SOS Racisme assenyala que “és la primera vegada en cinc anys que assumim més casos de racisme policial que entre particulars”. Ara bé, l’entitat afirma que també és la tipologia que té el percentatge més alt d’infradenúncia (menys casos denunciats dels que en realitat es produeixen).

La Guàrdia Urbana, el cos més denunciat a Catalunya i Barcelona

L’entitat antiracista reporta que a Catalunya el 65% de les denúncies per racisme policial les atribueixen a la Guàrdia Urbana mentre que el 25% corresponen a Mossos.

A Barcelona durant l’any passat el 29 % dels casos nous també corresponen a la tipologia de discriminacions, agressions i abusos a mans de membres dels cossos de la seguretat pública municipal. Pel que fa a la tipologia de cossos implicats, els Mossos representen el 21% dels casos nous (3), la Guàrdia Urbana el 64% (9) i la Policia Nacional el 7 % (1). L’entitat afirma que suposa la primera tipologia més denunciada, seguida de les discriminacions entre particulars amb 18% dels casos nous i la tercera és el racisme quan s’accedeix a drets socials amb un 14 % dels casos nous.

SOS Racisme assegura, a més, que l’Ajuntament mai no ha volgut reconèixer aquesta discriminació a càrrec del cos municipal.

La discriminació entre particulars, la segona causa de denúncia

Les agressions i discriminacions entre particulars representen el 19 % de les denúncies. Per sota, amb un 17 % dels casos, hi ha les discriminacions en l’accés a drets socials i a serveis privats. Amb un percentatge menor — un 9 % — hi ha les discriminacions laborals, els abusos d’agents de seguretat privada i les denúncies per discursos d’odi.

Pujada alarmant de situacions de discriminació a l’àmbit educatiu

En l’accés a drets socials i a serveis privats SOS Racisme denuncia l’alarmant increment de situacions de discriminació a l’àmbit escolar. Marilda Sueiras, coordinadora del SAID ha recalcat la gravetat d’aquest tipus de discriminacions perquè es tracta de “l’espai de socialització de les criatures”. Si l’any 2021 aquestes situacions representaven el 15 % dels casos, l’any 2022 van significar el 26%.

Grisel Almeida, ho va viure en una escola privada on anava el seu fill fins fa un any. Va patir una agressió després d’un any de patir, segons explica, tracte discriminatori. Explica que el Síndic de Greuges va acompanyar la família però tant Inspecció de Treball i la Fiscalia d’Odi no van fer sino encobrir el racisme per part de la direcció de l’escola.

Grisel Almeida, atesa per personal de SOS Racisme

Les dones han denunciat més

Una altra de les dades destacades de l’informe és que per primera vegada, el nombre de persones denunciants que s’identifiquen com a dones és superior a les que s’identifiquen com a homes. Pel que fa a les nacionalitats, per primera vegada la majoria dels denunciants no són espanyols i un 10 % es troben en situació irregular.

Set de cada 10 situacions de racisme no es denuncien

L’entitat assenyala en l’informe anual que continua la tendència a l’alça de la infradenúncia. Aquest 2022, més d’un 67 % dels casos identificats, gairebé 7 de cada 10, no s’han denunciat. En la majoria dels casos la renúncia de la víctima per por a represàlies n’ha estat el principal motiu. Moltes, després d’un primer contacte amb el SAiD es desmotiven i expressen la seva desconfiança amb el sistema.

En total, durant el 2022, SOS Racisme ha atès 584 persones i més de 400 s’adreçaven per primera vegada a l’entitat. Durant l’any passat van assumir 110 casos nous, que se sumen als 170 que corresponen a anys anteriors i que encara estan en gestió.