Tres de cada quatre joves de Barcelona s’han emancipat de casa dels pares, tot i que una part rep habitualment ajudes econòmiques d’altres persones per pagar una part o totes les despeses. Així es desprèn de l’Enquesta a la joventut de Barcelona 2020 que ha presentat, aquest dimecres, l’Ajuntament de Barcelona.

L’estudi es va realitzar entre el juliol del 2019 i el juny del 2020, coincidit amb la pandèmia. Per primera vegada, l’enquesta inclou també els joves que no estan empadronats tot i fer vida a Barcelona.

El salari mitjà d’un jove és de 900 €

Altres dades de l’enquesta són que el salari mitjà dels joves no arriba als 900 euros i que molts necessiten suport dels familiars per subsistir. El que més els amoïna és trobar un habitatge assequible i un lloc de treball.

El regidor de Jovent, Joan Ramon Riera, ha remarcat que l’emancipació del domicili familiar no és el mateix que l’emancipació econòmica, i reconeix que molts joves necessiten del suport econòmic de les famílies per poder marxar de casa. A més, la majoria dels que s’han emancipat viuen en parella, amb o sense fills, o comparteixen pis amb amics.

Amb els sous que tenen ara els joves i amb el preu de l’habitatge de Barcelona, un jove no pot viure sol
Joan Ramon Riera

L’estudi inclou per primera vegada joves que no estan empadronats a la ciutat, però que hi viuen fa sis mesos o més. Aquests suposen un 13,4 % del total, que en total sumen 459.000 joves. Per al regidor, les dades demostren que la ciutat és atractiva per als joves d’altres procedències tant per l’oferta laboral com d’estudis. De fet, el 58 % no han nascut a Barcelona i, d’aquests, el 33,2 % han vingut per motius laborals, el 27,3 % per estudis i el 21,8 % amb la família.

Alta ocupació, però salaris baixos

Riera també ha mostrat preocupació pel fet que els salaris dels joves són baixos, mentre que la vida a la ciutat s’ha encarit. Si aquestes circumstàncies podrien estar expulsant joves de la ciutat, diu, no es pot deduir a partir de les dades de l’enquesta.

Més violència entre els joves

L’estudi reflecteix també altres aspectes, com l’augment de les agressions per creença política en els últims 12 mesos, o que prop del 70 % de les dones consultades han estat objecte d’assetjament o agressió sexual com a mínim una vegada des que tenen 15 anys.

Creix el nivell d’estudis entre els joves

Una altra de les dades rellevants és que creix el nivell d’estudis dels joves residents a la ciutat. Més del 55 % han cursat estudis superiors i un 10 % ha acabat com a màxim l’ESO. D’altra banda, la ciutat continua sent de referència per a estudiants d’Espanya i de l’estranger.

També destaca que el 27 % dels que treballen estan sobrequalificats en les seves feines.

Mentre que la situació econòmica i laboral és el que més preocupa als joves residents a la ciutat, el que més valoren és la relació amb la família i els amics.