MAITE FANDOS, tinenta d'alcalde de Qualitat de Vida i Igualtat "El Pla d'inclusió ens permetrà fer la planificació de llarga durada, perquè nosaltres ara estem donant resposta a les urgències d'avui, però el que també és important és fer la planificicació de futur i el Pla d'inclusió el que ens ha de dir és quines són les polítiques socials que hem de fer de cara al futur."