Els alumnes de primària començaran el curs pròxim, 2012-2013, el 12 de setembre. L'endemà, el 13, ho faran els de secundària, que el curs vinent recuperarpà la convocatòria dels exàmens de setembre. Un curs que s'encara amb una novetat important, ja que la conselleria ha previst fer una reserva a la ciutat de Barcelona de 910 places per a alumnes amb necessitats educatives especials, principalment immigrants. 345 d'aquestes places, les assumiran centres públics i 565, centres concertats. A secundària també s'hi reservaran 585 places: 157, les assumirà la pública i 428, la concertada. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Per primera vegada a Barcelona tindrem aquesta aposta de corresponsabilitat en l'escolarització equilibrada. Determinats sectors fan notar a vegades que l'escolarització d'alumnes amb necessitats específiques requeia i recau molt en la pública i consideraven que requeia poc proporcionalment en la concertada. Avui nosaltres els hi presentem unes realitats que fan que aquesta tendència canviï de signe." El Departament també ha decidit crear a Ciutat Vella una comissió específica per distribuir millor els estudiants entre els diferents centres i evitar la concentració d'immigrants en determinades escoles. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Fins ara Ciutat Vella formava part com tota la resta de districtes de la comissió general, i ara en tindrà una d'específica per anar evitant les concentracions excessives i buscant estratègies adequades a cada centre." Per al nou curs també es mantenen els mateixos criteris d'admissió d'alumnes. El que sí que varia són les àrees d'influència, que s'amplien. Les famílies en lloc de triar entre sis centres com fins ara, podran triar-ne, com a mínim, entre 12. La preinscripció arrencarà dilluns que ve i s'allargarà fins al 30 de març.

El curs que ve presentarà algunes novetats. Els alumnes de secundària es podran tornar a examinar en una convocatòria el mes de setembre.

Els centres educatius de Barcelona reservaran places per a alumnes amb necessitats educatives específiques. 910 es destinaran al primer curs d’educació infantil. Els centres públics reservaran 345 places i els centres concertats n’assumiran 565. Per al primer curs d’educació secundària, es garantiran 585 matrícules, 157 en instituts públics i 428 en concertats.

Al districte de Ciutat Vella, es crearà una comissió específica per garantir l’admissió d’alumnes amb risc d’exclusió social i immigrants per evitar-ne la concentració. Fins ara, se n’ocupava una comissió general. Hi ha altres barris amb aquestes característiques, com la Marina de Port, Ciutat Meridiana, el Bon Pastor, Baró de Viver i el barri del Besòs i el Maresme.

La preinscripció escolar començarà el pròxim dilluns 19 de març per als alumnes d’educació infantil de segon cicle, educació primària i ESO. El termini es tancarà el 30 de març. La matriculació definitiva es podrà fer entre el 4 i el 8 de juny excepte per a les places de segon, tercer i quart d’ESO, que es podran formalitzar entre el 25 i el 29 de juny.