SALVADOR NOGUÉS, UB "Sóc en Salvador Nogués, el responsable científic del Servei de Camps Experimentals de la Universitat de Barcelona. Són unes instal·lacions úniques a Catalunya i quasi diria que úniques a l'Estat espanyol, perquè donen la possibilitat de fer créixer plantes a tres nivells. En el camp, en condicions reals de camp, en condicions d'hivernacle, que és on som ara. Què vol dir això? Vol dir que controlem una sèrie de paràmetres, però d'altres no. És a dir, per exemple, la llum no la controlem, però sí que podem controlar-ne i regular-ne la temperatura, per exemple. En tercer lloc, sota l'hivernacle, hi tenim els camps experimentals que, per dir-ho d'alguna manera, és un sistema totalment controlat: la llum, la temperatura... Aquest és un centre que es dedica a la investigació, tant a la recerca com a la docència en biologia de plantes. En el canvi climàtic estem avançant molt. Estem veient com la producció dels cultius es veurà afectada en el futur. Oferim visites a qualsevol persona, normalment és un públic de Barcelona, que vulgui visitar aquesta infraestructura. Molta gent la desconeix. Hi ha gent que ha passat pels voltants i coneix l'hivernacle, però ni molt menys coneixen el que hi ha a baix. Es queden molt sorpresos de veure la capacitat d'infraestructura que té la Universitat de Barcelona per fer estudis amb plantes."