(ACN/Redacció) El 24,4 % de la població catalana es troba en risc de pobresa o exclusió, segons l’Enquesta de condicions de vida que l’Idescat ha publicat aquest dilluns. La xifra, que fa referència al 2023, és tres dècimes més baixa que l’any anterior, i també és el millor resultat des de l’inici de la pandèmia.

La taxa que ha estudiat l’Idescat s’anomena AROPE i és un estàndard europeu mesura la pobresa relativa a partir del nombre de persones en risc de pobresa o amb privació material i social severa o amb baixa intensitat en el treball. L’any 2019 es va situar en el 23,6 % i d’ençà de l’esclat de la covid s’ha mantingut en nivells més alts.

L’any 2020, la taxa AROPE va determinar que una quarta part de la població a Catalunya estava en risc de pobresa. En concret era el 26,7 % de la població catalana, una dada que representava un 3,1 % més que un any enrere, el 2019. Ja el 2021 (25,9 %) i el 2022 (24,7 %) es va notar un lleuger descens. Una tendència que va continuar el 2023 fins arribar al 24,4 %, una xifra fins i tot inferior que el 2017 i el 2018.

Més gent no pot mantenir la casa a una temperatura adequada

L’enquesta del 2023 també revela que la gent que diu que no pot mantenir la casa a una temperatura adequada s’ha duplicat en tres anys fins al 20 %. Cal tenir en compte, però, que segons un informe de l’Agència de Salut Pública, a causa del canvi climàtic a Barcelona ja hi ha més pobresa energètica a l’estiu que a l’hivern. Això comporta riscos per a la salut ja que la calor excessiva pot agreujar malalties cròniques, augmenta el risc de mortalitat i cops de calor, sobretot en els col·lectius més vulnerables.

Ja hi ha més pobresa energètica a l’estiu que a l’hivern a Barcelona pel canvi climàtic
Un informe de salut alerta que gairebé s’ha duplicat el nombre d’homes i dones que han patit per la calor rècord de l’estiu

La bretxa de gènere en pobresa s’eixampla fins als tres punts

La bretxa de gènere en la taxa de risc de pobresa o exclusió s’ha eixamplat el 2023. Entre els homes, la xifra és del 22,8 %, cosa que suposa una baixada d’1,2 punts, mentre que en les dones la dada ha augmentat del 25,4 % al 25,9 % en un any. Així, hi ha una diferència de 3,1 punts entre els dos gèneres, el valor més alt des del 2020. La bretxa s’allarga un any més, ja que l’any 2015 va ser l’últim –i l’únic de la sèrie històrica– amb menys pobresa entre les dones.

Un de cada tres menors de 16 anys, en risc de pobresa o exclusió

El nivell de pobresa decreix a mesura que el grup d’edat és més gran. Així, les persones menors de 16 anys són els més vulnerables, amb una taxa del 33,1 %. Entre aquella edat i els 64 anys, la xifra decau fins al 24,7 %, mentre que entre els de 65 anys i més, la taxa AROPE se situa en el 16,2 %.

Gairebé la meitat dels estrangers en situació vulnerable

Per nacionalitats, les xifres també són desiguals, ja que gairebé la meitat dels estrangers a Catalunya pateixen risc de pobresa (48 %). Entre les persones de nacionalitat espanyola, la xifra cau al 19,2 %. També hi ha asimetria entre els aturats (55,6 %) i les persones ocupades (16,3 %).