Barcelona ja ha triat el nom dels presidents, vocals i suplents per als comicis del 12-M. Aquest dissabte s’ha fet el sorteig de les meses electorals per a les eleccions de Catalunya 2024 a la Sala Guinovart de l’Ajuntament. Els escollits rebran la notificació per correu en un termini de tres dies. Un cop rebuda la carta, tindran set dies per presentar al·legacions davant de la Junta Electoral de Zona.

Com es fa el sorteig de meses electorals a Barcelona

El sorteig de les meses a Barcelona es fa a través d’un programa informàtic que, en qüestió de minuts, genera una graella aleatòria de números que s’aplica als votants de cada mesa. Cada elector té un número correlatiu per ordre alfabètic que estableix l’Oficina del Cens Electoral i, amb els números que surten a la graella, s’identifiquen i s’assignen els càrrecs. El programa informàtic envia les notificacions a imprimir i se’n fa la distribució postal als ciutadans nomenats en els dies posteriors al sorteig.

Aquest 12 de maig es constituiran 8.000 meses electorals a Catalunya. Els comicis també mobilitzaran 75.000 persones, entre presidents, vocals i suplents. Aquest dispositiu electoral garantirà que més d’1,2 milions de barcelonins puguin exercir el dret a vot per configurar el nou Parlament de Catalunya.

Motius per no formar part d’una mesa electoral el 12-M

La llei electoral (LOREG) estableix que els membres de les meses electorals hauran de saber llegir i escriure i tenir menys de 70 anys. A més, la Junta Electoral Central recull altres supòsits per no formar-ne part:

 • Ser major de 65 anys i menor de 70.
 • Tenir una discapacitat invalidesa permanent o temporal.
 • Estar embarassada de sis mesos o més o de permís per maternitat.
 • Tenir una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants.
 • Estar empresonat o ingressat en un centre psiquiàtric.
 • Haver format part d’una mesa electoral tres vegades en els últims 10 anys.
 • Pertànyer a religions en les quals l’ideari impedeixi participar en una mesa.
 • Tenir cura d’un menor de vuit anys o d’una persona amb discapacitat.
 • Tenir un esdeveniment familiar inajornable i d’especial rellevància.
 • Canviar de residència a una altra comunitat autònoma.
 • Formar part d’un servei essencial: sanitaris, Protecció Civil, bombers o mitjans de comunicació. En aquest cas, l’informe l’haurà de redactar el responsable del servei.

Què vols saber de les eleccions a Catalunya 2024?