En un comunicat, l’agència argumenta que els integrants de les meses no podrien tractar les dades com a “òrgan electoral” ni tampoc com a persones físiques, ja que el referèndum està suspès pel TC. Per això, diu, la utilització de les dades la durien a terme a “títol particular” i podrien incórrer en delictes que podrien suposar sancions de 40.001 a 300.000 euros.

L’ACPD han afirmat que les persones integrants de les meses “no són responsables del tractament de les dades personals” sinó que la darrera responsabilitat és del govern. A més, afegeixen que la institució competent per exigir les responsabilitats eventuals no és l’agència espanyola sinó la catalana.