En aquesta primera part hi intervindrà l’alcalde, Xavier Trias, que exposarà els eixos que marcaran les polítiques per a aquest 2013: l’atenció a les persones i la reactivació econòmica. El govern oferirà de nou mà estesa a l’oposició per negociar i aprovar els pressupostos.

Declaració de sobirania

El plenari d’aquest divendres també sotmetrà a votació la declaració de sobirania que va aprovar el Parlament de Catalunya amb els vots de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP. La votació a l’Ajuntament es fa a petició d’Unitat per Barcelona, que ha demanat que la votació pugui ser nominal. S’espera amb interès el sentit del vot del Grup Municipal del PSC, ja que aquesta mateixa setmana el seu president, Jordi Martí, va assegurar que hagués votat afirmativament a la resolució sobiranista.

Altres temes importants que tractarà el ple són l’aprovació de la reforma de la marina del Port Vell i la modificació del Pla General Metropolità al nucli antic de Sant Andreu.