JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans: "Hem de seguir collant el tema diguem d'aquests mecanismes que permeten que hi hagi menys soroll. I per tant aquesta és la línia que seguirem. Nosaltres durant el 2013 podrem posar limitadors de so ja a totes les activitats que faci l'Ajuntament a espais públics. I per tant en aquest sentit indirectament garantirem que hi hagi menys soroll quan es fan activitats del mateix Ajuntament de tipus festiu en els espais públics."

Durant el 2012 es van produir 54.087 incidències relacionades amb el soroll, ja sigui per música, per persones en espais públics, per locals o per les festes al carrer. Una xifra que suposa un 8% menys que l’any anterior, el 2011.
El descens s’explica per la baixada en un 2% de les queixes per sorolls o música, i sobretot per l’important descens, del 16%, d’incidents provocats per persones en espais públics. En canvi, han augmentat les queixes per sorolls de locals, en un 11%, i també les incidències per sorolls de festa en espais públics, que han estat 408, un 14% més que el 2011. Aquestes xifres les ha fet públiques aquest divendres l’Ajuntament i el seguiment de l’ordenança del civisme durant el 2012.

El regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, Joan Puigdollers, ha dit a BTV que malgrat que les xifres no sigui ndel tot dolentes, treballaran per rebaixar més aquestes incidències que provoquen malestar als veïns.

Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-Montjuïc encapçalen el rànquing de districtes amb més problemes per soroll. Tot i això, l’any 2012, les queixes en aquestes àrees de la ciutat han caigut al voltant del 15%. A Gràcia, el descens ha estat més gran, del 24%, i a Sant Andreu, de prop del 27%.

Les denúncies per prostitució al carrer baixen un 39%

La Guàrdia Urbana va interposar l’any passat 1.091 multes per oferir, demandar o mantenir relacions sexuals al carrer. Això suposa un 39% menys que el 2011. Segons l’Ajuntament, aquesta disminució té a veure amb l’enduriment de l’ordenança del civisme des de l’estiu passat.

Durant el 2012 s’han decomissat 960.104 productes

La majoria de productes, 430.019, van ser llaunes de beguda. Els agents de la Guàrdia Urbana van posar un 5,7% més de multes per venda ambulant i un 2% més de denúncies per les molèsties que provoca el consum d’alcohol al carrer.

Augmenta la presència de captaires

L’Ajuntament ha detectat un increment important de persones que demanen almoina al carrer, ha registrat un 17% més denúncies i s’ha arribat a les 2.090. Pel que fa als trilers, les denúncies van caure un 13%.