La Taula d’Entitats del Tercer Sector (que agrupa més de 7.000 entitats socials) i la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya han alertat que les males pràctiques de les administracions en la contractació pública de serveis assistencials estan posant en perill la qualitat de l’atenció.

Un dels principals problemes és que les administracions, segons les entitats socials, donen molta més importància a l’oferta econòmica que no al projecte tècnic. Segons la presidenta de la Taula, Àngels Guiteras, aquesta pràctica fa que moltes empreses “rebentin preus i ofereixin programes d’atenció fins a un 40% més barats”. L’Administració, que segons les entitats és l’arrel del problema, contracta serveis molt més barats que a mitjà termini són de menys qualitat des del punt de vista de l’atenció social. Guiteras ha alertat que si aquesta situació que s’ha agreujat durant els darrers mesos continua, “serà impossible garantir-ne una bona gestió”.

El president de la Confederació Empresarial de l’Economia Social de Catalunya, Xavi Puig, ha explicat que es busquen empreses que puguin finançar a llarg termini el servei (per fer front als impagaments de l’Administració) però no entitats amb una experiència social acreditada. Això està fent, segons Puig, que “empreses de seguretat o de neteja, per exemple, estiguin gestionant alguna escola bressol” perquè s’anteposa la solvència econòmica a la part tècnica.

Tot i que cap de les dues agrupacions no ha volgut posar exemples concrets, han insinuat que els efectes pràctics d’aquestes pràctiques es detecten, per exemple, en deficiències en el compliment de les ràtios, la contractació de professionals menys qualificats, afectacions en elements essencials com ara l’alimentació i la higiene o en l’atenció a persones que necessiten un suport pluridisciplinar (legal, sanitari, psicològic i social), que acaben per trobar-se desateses en algun d’aquests àmbits.

Per evitar aquestes rebaixes de preu en els concursos públics que consideren “temeràries”, la Taula del Tercer Sector i la Confederació Empresarial de l’Economia Social proposaran a l’Administració una mesa de seguiment de la contractació pública durant les darreres setmanes. De moment ja han posat la situació en coneixement de les diputacions, les federacions de municipis, l’oficina de contractació pública de la Generalitat i el síndic de greuges.