El Grup Municipal del PP critica que l’Ajuntament tingui previst invertir gairebé dos milions d’euros en la construcció d’una passarel·la per travessar l’Arrabassada i ampliar la carretera de les Aigües. El PP considera que el Parc de Collserola té necessitats de manteniment més urgents.