L’objectiu del consistori és definir un model de turisme que es basi en valors com la sostenibilitat, la responsabilitat, la cohesió social i el reequilibri territorial, entre d’altres. Aquest ha de ser el punt de partida de les propostes que reculli el nou Pla estratègic de turisme 2016-2020, que es vol tenir acabat per final d’any. “El nostre model turístic ha d’estar alineat amb el model de ciutat”, ha explicat el regidor de Turisme, Agustí Colom, que considera que cal harmonitzar aquest turisme amb la necessitat de garantir la qualitat de vida dels barcelonins i una bona experiència per als visitants. “Hem de governar el turisme perquè pugui donar-nos tot allò positiu que ens dóna però que també puguem corregir tot allò d’externalitats negatives que ens genera”, ha dit.

Per definir aquest model ja s’ha realitzat una fase prèvia de disseny del pla i ara arrenca la fase de diagnosi. A partir del mes de juny, es recolliran les diferents propostes i es donarà forma al document final. Tot aquest projecte estarà encapçalat per Albert Arias, nomenat director del Pla estratègic de turisme, i tindrà el nou Consell Turisme i Ciutat com a òrgan assessor i de participació. “Necessitem debat sobre el turisme”, apunta Colom, “les enquestes ens diuen que si hi ha una opinió generalitzada sobre el turisme és que el 79,1 % de persones enquestades manifesten la necessitat de parlar de turisme“.

El reglament de funcionament i la composició del nou consell es portarà a aprovació del plenari d’aquest divendres, per tal que es pugui constituir en breu. La proposta preveu que el nou ens estigui presidit per l’alcaldessa o el regidor en qui delegui, i que tingui representants de tots els grups municipals i dels sectors veïnal, turístic, comercial i de restauració, cultural, esportiu, sindical, ambiental, entitats dels districtes i experts en els àmbits professional, acadèmic i científic i tècnics municipals.

El punt de partida

La definició del nou model turístic de Barcelona parteix d’una situació d’augment continuat de visitants a la ciutat. Segons les últimes dades, el 2015 els hotels barcelonins van rebre 8,3 milions de turistes, un 5,4 % més que l’any anterior, i les pernoctacions van créixer un 3,3 %, van superar els 17,65 milions.

A això s’hi suma l’aparició de nous models d’allotjaments, una expansió dels efectes de l’activitat turística i l’actualització dels compromisos de la ciutat com a destinació sostenible i responsable, entre d’altres.