El govern municipal vol revertir així els dèficits urbanístics d’aquesta zona i potenciar-ne l’activitat econòmica, destinant una gran part del pressupost del Pla de barris en aquest districte. Vol anar més enllà de la millora de l’accessibilitat, amb noves escales mecàniques, i entenent el Pla de barris de Nou Barris com una mesura transversal. Un exemple n’és la millora del teixit educatiu amb la posada en marxa del nou Institut Escola Trinitat Nova.

La regidora de Nou Barris, Janet Sanz, també ha destacat que el projecte s’implanta a tres dels barris amb menor renda familiar de la ciutat i ha reconegut que és un acte de “reparació d’injustícies històriques” amb el veïnat de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, la Trinitat Nova i les Roquetes. 

Alguna de les actuacions destacades són la millora de la zona de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana per fer-hi equipaments. També es té previst millorar la connectivitat entre els barris, com per exemple, a la zona de les Feixes, on es farà un nou espai per al veïnat que connectarà la Trinitat Nova amb Collserola. Es vol potenciar el teixit comercial d’aquesta zona i posar en marxa nous projectes culturals, com es farà a les Roquetes, amb activitats familiars i un espai a les arts escèniques.

Per acabar, des del districte també s’ha posat en relleu que es volen crear noves oportunitats formatives i laborals, ja que aquests cinc barris són uns dels que més taxa d’atur tenen de tota la ciutat. Per això es faran projecte de formació i ocupació, sobretot, entre els joves.