L’Ajuntament ha acordat amb els veïns del barri de la Font de la Guatlla protegir el teixit urbà d’aquesta part de la muntanya de Montjuïc i convertir 40 cases, situades als carrers de la Dàlia, de la Guatlla i de Chopin, en habitatges protegits amb dret de tanteig i retracte per part del consistori. Ho farà de forma paral·lela a la redacció de la modificació del Pla General Metropolità que serà consensuada amb els veïns i que es preveu tenir enllestida al juliol.

El govern municipal estudiarà una qualificació que s’assimili al tipus d’habitatge protegit per a aquest conjunt de cases. L’Ajuntament vol preservar així el dret als ocupants actuals de continuar vivint en aquests immobles sense l’amenaça de possibles expropiacions. A més, també es vol evitar que l’especulació immobiliària, en cas que es venguin les finques, faci augmentar-ne els preus, ja que estaran subjectes a les característiques d’habitatge protegit. També es permetran transmissions familiars.

L’Ajuntament també es reserva el dret de construir 18 nous habitatges públics protegits i equipaments per completar el teixit social de la Font de la Guatlla. A més, s’està treballant en un projecte d’auscultació, és a dir, per posar en relleu aspectes de la memòria històrica del barri.

En total es preveu qualificar d’habitatge protegit 3.500 metres quadrats, dels quals 450 seran per a habitatges públics nous, i es mantindran 5.300 metres quadrats de verd i 700 per a equipaments.