JORDI MARTÍ, president del Grup Municipal del PSC "La taxa turística, en aquest moment la dediquem a promoure, és a dir, a anar a fires de turisme i promoure Barcelona. La meva proposta és que la taxa turística ha de continuar, però s'ha de dedicar a pal·liar els efectes que el turisme genera a la ciutat."