A petició del Grup Municipal d’ICV-EUiA, el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, ha explicat a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient que, dels 100 tècnics que treballaven en aquestes agències locals, 75 ja han estat recol·locats a BIMSA o altres organismes municipals. En queden, doncs, 25. Govern i oposició han estat d’acord que cal aprofitar l’experiència d’aquestes persones en la gestió urbanística dels barris.

Vives ha informat que quatre de les cinc empreses municipals afectades per aquesta reestructuració podran dissoldre’s en pocs mesos, mentre que Foment de Ciutat Vella seguirà activa fins l’any vinent perquè té projectes pendents d’execució.

L’oposició ha lamentat que tot aquest procés s’hagi dut a terme sense debat previ, només a partir de l’acord entre CiU i el PP per simplificar l’estructura d’empreses municipals.

Ahir us vam explicar que l’Ajuntament tancarà l’Agència de Promoció del Carmel, doncs bé el mateix passarà amb la resta d’agències de promoció econòmica dels districtes que quedaran integrades dins de BIMSA, l’empresa municipal que gestiona les inversions en infraestrucures.

*CG i1l L’AJUNTAMENT TANCARÀ LES AGÈNCIES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ara n’hi ha cinc, d’aquestes agències: la del 22 Arrova, la de Nou Barris, l’Eixample, Ciutat Vella i la del Carmel. L’objectiu és racionalitzar l’organització de les empreses urbanístiques municipals en un moment en què les inversions en infraestructures s’han de prioritzar. Així les inversions es gestionaran totes des de BIMSA. De moment no hi ha fixat un termini per als tancaments. Ara tot just els consells d’administració estan aprovant les reestructuracions i finalment serà el plenari l’òrgan que n’aprovarà el tancament.