La plataforma, amb el suport de Comissions Obreres i la UGT, vol recollir 220.000 signatures (un 3% del cens), que és el que fixa la llei per poder fer una consulta. Els promotors volen que es pregunti si l’acció del govern català ha de donar prioritat a les polítiques de salut, educació i serveis socials, per garantir aquests drets i complir l’Estatut.

Els serveis jurídics de la Generalitat han d’analitzar ara si es viable o no  fer la consulta. Si consideren que sí, començaria la recollida de signatures, que es faria a partir del setembre i duraria sis mesos. La iniciativa s’hauria de votar al Parlament i aprovar per majoria absoluta. El president, llavors, la tramitaria al govern central.