La banda musical es va estrenar inicialment com una banda de trompetes que ha anat sumant altres instruments. Una de les ocasions en què se’ls podia veure cada any és el dia de Santa Eulàlia a la plaça de Sant Jaume, quan la corporació municipal penja el penó al balcó de l’Ajuntament. La banda està formada bàsicament per agents que ara el consistori vol destinar a altres tasques més pròpiament policials.