L’alcalde, Xavier Trias, ho va avançar ahir en l’entrevista de BTV i aquest divendres Cristóbal Montoro ho ha confirmat en comparèixer després del Consell de Ministres. L’Estat aplicarà a les administracions locals la mateixa fórmula que ja fa servir per pagar les factures pendents de proveïdors de la Generalitat.

D’aquesta manera, el Govern central tractarà els ajuntaments com a proveïdors de serveis que, de fet, són de competència autonòmica. A Barcelona, molts d’aquests serveis són compartits entre l’Ajuntament i la Generalitat i es presten a través de consorcis que, durant els darrers anys, no han rebut les aportacions corresponents a l’administració catalana.

Per exemple, el servei d’assistència domiciliària depèn del Consorci de Serveis Socials i actualment es manté bàsicament amb fons municipals, tot i que la Generalitat hi té les competències. És per això que l’Ajuntament esdevé, “de facto”, proveïdor del govern català i que, a partir d’ara, podrà reclamar al fons estatal els diners que no li arriben del pressupost de la Generalitat. La primera estimació de l’Ajuntament és que, per aquesta via, podrà recuperar 160 milions d’euros. Això equival al 70% del deute reconegut per la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona, segons les dades del 30 d’abril aportades a la Comissió d’Economia.

Per tant, d’aquesta manera se soluciona, en part, el principal motiu d’enfrontament entre el govern i l’oposició municipal durant els últims mesos. Les reclamacions de l’oposició han fet que aquest mateix divendres es constitueixi al ple municipal una comissió no permanent per quantificar els deutes de la Generalitat amb l’Ajuntament i exigir-ne el pagament.

El president del Grup Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha dit que “amb aquestes mesures, el govern del Partit Popular posa de manifest un suport decidit a Barcelona, mentre la Generalitat d’Artur Mas dóna l’esquena a la ciutat comtal”.