(ACN) La Junta Electoral Provincial ha declarat la vacant com a diputat al Parlament de Catalunya del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha traspassat la credencial a Ferran Mascarell. La JEP executa així l’ordre de la Junta Electoral Central, després que el Tribunal Suprem hagi denegat a Torra aplicar les mesures cautelaríssimes que demanava fins que es resolgui definitivament la inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Precisament, la JEP argumenta que no té competència per anul·lar un acord de la JEC, que és jeràrquicament superior. “I més quan el Tribunal Suprem, òrgan competent per haver acordat la suspensió, ja ha rebutjat la mateixa pretensió”, afirma la JEP.

Torra va sol·licitar que no s’executés l’acord de la JEC perquè hi havia recorregut en contra davant del Tribunal del Contenciós Administratiu i perquè havia demanat les mesures cautelaríssimes, de tal manera que si es tirés endavant es vulneraria el seu dret a la tutela judicial efectiva.