Un cop s’enderroquin els set edificis municipals, quedarà un solar de 800 m2 que el districte de Ciutat Vella vol transformar en un jardí de flors, aprofitant el programa de Microurbanitzacions. Aquest programa es dedica a donar un ús temporal a espais municipals que encara no tenen adjudicat un pla urbanístic.

Els treballs per transformar el solar en un jardí tindrà un cost aproximat d’uns 60.000 euros. Es construiran uns murets ovalats amb el material recuperat dels enderrocs que contindran la terra sobre la qual es plantaran flors de diferents espècies. Els parterres tindran una lleugera elevació de la superfície per potenciar-ne la presència visual i dividiran el solar en dues parts. Es farà un pas entre els dos parterres amb dues tires de llums elevades que il·luminaran aquest pas de vianants i tot el solar a les nits.

D’aquesta manera, es vol crear un petit oasi verd dins l’entremat de carrerons estrets que conformen el centre de la Ciutat Vella i recuperar la memòria històrica dels jardins que antigament poblaven els espais de la ciutat.