La façana de la Glòria serà, un cop estigui acabada la Sagrada Família, l'entrada principal del temple. Sobre el carrer de Mallorca es construirà una gran escalinata per accedir-hi. Aquest projecte obligarà a enderrocar l'edifici que hi ha just al davant. El govern municipal va encarregar a un equip d'arquitectes un estudi sobre l'ordenació de la zona. En van sorgir vuit propostes diferents, però n'hi ha dues que sonen amb més força. La primera, preveu una franja de 60 metres des del carrer de Mallorca fins a Aragó. La segona, és pràcticament igual, la diferència és que el passeig seria més estret. Els expropiats podrien ser reallotjats en un solar, propietat d'Aigües de Barcelona, que hi ha just al costat. Concretament ocupa 5.400 metres quadrats i està situat al carrer de Mallorca entre els números 424 i 432. La Comissió d'Hàbitat Urbà ha assolit el compromís d'instar el govern municipal i l'Arquebisbat que iniciïn els tràmits d'adquisició. Segons l'acord a que han arribat tots els grups polítics, l'operació de compra es pot fer a través de l'Ajuntament però haurà de ser el patronat de la Sagrada Família qui s'haurà de fer càrrec dels costos d'aquesta operació urbanística. Per la seva banda, el patronat del temple NO s'ha pronunciat sobre qui farà front a la despesa, però sí que ha deixat clar que l'ordenació de l'entorn de la basílica és una qüestió urbanística que pertoca a l'Ajuntament.

El solar és propietat d’Aigües de Barcelona, ocupa 5.412 metres quadrats  i està situat a tocar dels possibles afectats per les expropiacions. Concretament ocupa l’espai comprès entre els números 424 i 432 del carrer de Mallorca.

Encara no hi ha una xifra d’habitatges afectats per les expropiacions. El nombre definitiu es coneixerà quan s’opti per un projecte definitiu sobre la reordenació del temple. El govern municipal va encarregar a un equip d’arquitectes un estudi sobre l’ordenació de l’entorn de la Sagrada Família. De les vuit propostes diferents que en van sorgir n’hi ha dues que semblen més viables. Totes dues obligarien a expropiar a bona part dels veïns que hi ha entre les dues illes que formen el carrer de Mallorca fins a Aragó, entre Sardenya i Marina.

El compromís assolit pels grups municipals, preveu que l’operació de compra es pugui fer a través de l’Ajuntament però estipula que haurà de ser el patronat de la Sagrada Família qui assumeixi la despesa de l’operació urbanística. Una qüestió sobre la qual el patronat no s’ha volgut pronunciar, però sí que ha dit que els temes urbanístics són competència del govern.