InnoBA-Ca n’Andalet

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous InnoBA – Ca n’Andalet, un equipament per impulsar projectes d’economia social i solidària (ESS) ubicat al districte d’Horta-Guinardó. Fins ara, aquest centre s’havia ubicat a Can Jaumandreu, a un espai que s’ha cedit recentment a la UOC.

S’amplia la incubadora de projectes

Aquest mes de març, Barcelona Activa llançarà una nova crida per allotjar-hi més projectes, després de tres anys de funcionament de la incubadora, que a partir d’ara podrà acollir fins a una vintena d’iniciatives. També es continuaran prestant serveis d’ocupació i promoció econòmica, a la població i al teixit empresarial.

Es rellança un equipament que entre 2019 fins a l’actualitat ha atès 13.272 persones, entre les quals, 4.900 persones formades, i 1.385 persones amb iniciatives i empreses acompanyades. Quant a la incubadora d’innoBA, s’han acompanyat 34 projectes.

Serveis i programes d’InnoBA – Ca n’Andalet

El centre oferirà entre altres serveis i programes:

  • Servei d’assessorament per a empreses i iniciatives en l’àmbit ESS, que aposten pel desenvolupament sostenible, ja sigui amb noves iniciatives emprenedores o empreses en funcionament.
  • Programes a mida com ara Construïm en femení, Camí de la Solidesa, Reimaginem, RevESStim el Tèxtil.
  • TransformESS, que fomenta el cooperativisme entre joves.
  • Acompanyament i formació especialitzada per a la digitalització de l’economia social i solidària, amb instruments com el DigitESSt i DigiDieta
  • Formació amb una cartera de tallers, cursos i càpsules formatives gratuïtes creades amb l’objectiu de donar eines i continguts sobre diferents àmbits temàtics i l’enfortiment socioempresarial del sector.
  • Esdeveniments com ara DiesInnoBA, per posar en comú els projectes i coneixements.
  • La InnoBAdora, com a comunitat d’innovació socioeconòmica i ESS, disposa d’allotjament i espais de reunió, cursos a mida, mentories, dinamització i enxarxament de la comunitat, i un laboratori per a projectes que requereixen un acompanyament més intensiu. Aquesta incubadora compta amb un programa codissenyat amb les iniciatives membres de la comunitat.

L’economia social i solidària suposa el 8 % de l’ocupació a Barcelona

Barcelona té una presència rellevant de l’economia social i solidària amb un total de 1.096 cooperatives distribuïdes per tota la ciutat i un nombre rellevant d’associacions, societats laborals i economies comunitàries que impulsen prop de 4.500 iniciatives. El sector ESS suposa un 7 % del PIB i un 8 % de l’ocupació. Entre el 2016 i el 2021 s’han constituït 357 noves cooperatives a Barcelona, i les creades anualment durant tot aquest període dupliquen les que es van constituir l’any 2015.