10 governs municipals, sis alcaldes i 184 regidors

El primer govern municipal després del franquisme el va encapçalar Narcís Serra. S’hi va estar una legislatura, fins que va donar el relleu a Pasqual Maragall, que és l’alcalde que ha estat més temps al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona, amb 17 anys. A la llista següent es poden consultar els primers governs que es van formar a cada una de les 10 eleccions que hi ha hagut des del 1979 (no s’han inclòs els canvis de persones durant els mandats). Al costat de cada nom, s’inclouen el càrrec de la persona i a quina àrea correspon.

184 regidors, 127 homes i només 57 dones

En termes de paritat, l’Ajuntament suspèn en aquests 40 anys. En total, hi ha hagut 127 homes en els governs municipals, per només 57 dones. Tot i això, cal remarcar que aquesta xifra s’ha anat igualant amb el temps. Si en el primer equip de govern hi havia només dues dones (per 16 homes), actualment són 10 dones per nou homes, una igualtat que s’ha assolit lentament al llarg de 10 legislatures. Consulta en el gràfic següent aquesta evolució.