Per Gomà, si la situació no canvia es pot acabar produint una fractura social als barris. Per això ha demanat a l’alcalde que reclami el deute per no dilapidar la solvència financera de l’Ajuntament.