JOAQUIM FORN portaveu Grup Municipal CiU "No és només un problema de pla, és un problema també de model econòmic. Nosaltres pensem que aquesta és una activitat econòmica important per a la ciutat i pensem que posar un excés de bastons a les rodes pot crear problemes per a la creació de lloc de treball. // S'ha posat sobre la taula una sèrie de qüestions que l'únic que han fet és espantar el sector aturar obres, gent que ha tingut pèrdues... i jo crec que això no va en el sentit del que hauria de fer un govern municipal".