Seran, en total, 219.000 euros. Aquesta quantitat és la que es desprèn de la diferència entre el salari brut anual dels regidors de la formació i el límit que estableix el seu codi ètic, que és de 2.200 euros mensuals nets en 14 pagues.

Fins ara, els càrrecs electes de Barcelona en Comú aportaven aquests diners a les arques de l’organització, cosa que representava el 15 % del seu pressupost total. Ara, però, han decidit destinar-los a aquest fons social, que es posarà en marxa en els pròxims sis mesos i el funcionament del qual es decidirà de manera participativa. En el termini màxim de tres mesos, es nomenarà l’equip responsable de formular la proposta de destinació d’aquests fons.